Dirigent Föreläsare Lärare Kontakt Personligt Aktuellt Hem

”Musik är något som sker i mötet mellan kompositör, musiker och lyssnare. Dirigenten bör vara som en skicklig debattledare – styra, men lyssna och låta alla få tala."

...hon lyfter Mozarts symfoniska form till högre höjder. Ingen kompromiss här inte, utan en målande orkesterdräkt, nästan beethovenlik i sin karaktär.”
Västerbottens-Kuriren“ Lycka, kort sagt!”

Sörmlands Nyheter