Dirigent Föreläsare Lärare Kontakt Kul Aktuellt Hem
Exempel på nöjda kunder:

Stockholms unversitet
Karolinska Institutet
Mälardalens högskola
Linköpings universitetssjukhus
HUR - Ledarutvecklingsprogram för universitetssjukhusen i Sverige
Kungliga tekniska högskolan
Uppsala universitet - personalvetarprogrammet

Workshops och föreläsningar

 

 

 


 

Orkesterperspektivet – workshop

Låt dig inspireras och provoceras av Orkesterperspektivet!

Sitt med i en orkester och upplev musikernas samarbete i en repetitionssituation. Du deltar själv med egna reflektioner och diskuterar det som sker i rummet med andra deltagare, musikerna och dirigenten. Under vår workshop får du ett nytt perspektiv på den egna organisationen, medarbetarskap, ledning och målbild. Dina frågeställningar och reflektioner är till stor del styrande igenom denna process.

Du kommer att få en unik inblick i hur arbetsprocessen går till i en konstnärlig verksamhet. Du får vara med om det som föregår konserten – repetitionen, där få utomstående släpps in i normala fall. Under den tid du är med kommer du att höra musik på ett sätt du garanterat aldrig hört förut. Du kommer att lyssna, reflektera, diskutera och ha roligt under tiden. Du kommer att gå hem med många nya infallsvinklar på din egen verksamhet och du kommer att ha fått en riktig upplevelse.

Orkesterperspektivet riktar sig till både chefer och anställda inom alla företag och branscher.

 

DirigentAspekten – för ledaren

En dirigent är en ledare som lyssnar på sin organisation samtidigt som hon leder den framåt med en väldigt tydlig målbild. Dirigenten hjälper sina medarbetare att förstå sin roll i helheten och får dem att känna sig viktiga. Med noggrann förberedelse, lyhördhet och stort engagemang leder dirigenten sin orkester fram till målet. En bra dirigent hjälper musikerna att överträffa sig själva på konserten.

Orkesterperspektivet – Dirigent riktar sig till alla som har någon form av chefsfunktion i sitt yrke. Fokus ligger på ledarskap, målfokusering och kommunikation. Vi använder orkestern som ett redskap för att utforska olika aspekter av ledarskap. Tillsammans tittar vi på din egen organisation och gör jämförelser med det som sker i orkestern under workshopen. Du får en möjlighet att lära dig av dirigentens ledarskap. Vi arbetar med ämnen som gruppdynamik, direkt ledarskap, vikten av förberedelse och hur man bäst presterar i en pressad situation. Vi tittar även på hur man får en grupp individer att få en gemensam målbild och känna sig delaktiga i en process.

Orkesterperspektivet – Dirigent har använts som en del i ett flertal chefsutvecklingsprogram vid bl a Stockholms universitet, Karolinska Institutet (MAL-programmet) och Universitetssjukhuset i Örebro (HUR-programmet). Vid sådana tillfällen använder våra uppdragsgivare orkestermetaforen som ett verktyg för vidare diskussioner om ledarskap. Vi skräddarsyr alltid Orkesterperspektivet efter våra kunders önskemål vad gäller fokusämnen och tidsomfattning.

 

MusikerAspekten – för medarbetaren

Orkestermusikern är medarbetaren som förstår sin roll i organisationen. Han tar ansvar för sitt eget musicerande samtidigt som han lyssnar på och kommunicerar med sina medarbetare. En orkestermusikers arbete innebär att hitta en god balans mellan den individuella prestationen och samspelet med andra musiker.

Orkesterperspektivet – Musiker fokuserar på medarbetarskap och samarbete. Vi arbetar med din personalgrupp och använder orkestern som modell för en välfungerande organisation. Det kan vara en avdelning, en ledningsgrupp eller ett helt företag. Orkesterperspektivet ger dig ett nytt sätt att se på medarbetarskap där fokus ligger på den enskilde individens engagemang och förståelse för helheten.

Orkesterperspektivet – Musiker hjälper medarbetaren att lyfta perspektivet från den egna prestationen till gruppens gemensamma mål. Den lättsamma formen med musik varvat med diskussioner gör det enkelt att komma åt svåra frågor. Med musikernas hjälp kan vi testa olika situationer som man kan jämföra med de utmaningar som gruppen står inför.

 

Orkesterperspektivet – föreläsning

En föreställning om medarbetarskap, eget ansvar och helhetssyn. Med en orkester på scenen förevisar och berättar dirigenten Merete Ellegaard om orkesterns olika ”avdelningar”. Vi tittar på vad det är som gör denna organisation så speciell och vad man kan lära sig av musikernas förhållningssätt till sin egen organisation.  Med mycket humor och värme delar Merete och musikerna med sig av sina erfarenheter från arbetet i en konstnärlig verksamhet som har en tydlig struktur och styrning. Publiken får uppleva hur en dirigent arbetar med en ensemble och hur musikerna reagerar när de utsätt för olika typer av dilemman. Hela tiden drar vi paralleller till medarbetarskap i andra organisationer.